توزیع بی واسطه نمک

توزیع بی واسطه نمک صدفی

توزیع بی واسطه نمک صدفی در بازارها در حال انجام است از ابن رو این محصول را شباهت زیادی به نمک خوراکی دارد. برای پایین آوردن قیمت این نوع محصول آن را با پودر مخل

بیشتر بخوانید
Call Now Button