تولید نمک دریا

مرکز تولید نمک دریای خلیج فارس

یکی از بهترین نمک های موجود در حوزه مصرف که هم برای آشپزی از آن استفاده شده و هم در صنعت غذایی و لوازم آرایشی اهمیت و کاربرد پیدا کرده، نمک دریا می‎باشد. در حال

بیشتر بخوانید
Call Now Button