صادرات نمک نرم

صادرات نمک نرم صنعتی

صادرات نمک نرم صنعتی علاوه بر اینکه به کشورهای خارجی انجام می شود و مورد تایید و تقاضای بسیاری از کشورهایی مثل ترکیه کویت ارمنستان عراق و غیره است به سراسر ایرا

بیشتر بخوانید
Call Now Button