فروشگاه سنگ نمک

فروشگاه عرضه سنگ نمک رنگی طبیعی

سنگ نمک را از دل طبیعت استخراج می‌کنند و خواص درمانی بالایی دارد. از زمان های قدیم که نمک به صورت صنعتی وجود نداشته است برای مزه دادن به غذاهای خود از سنگ نمک

بیشتر بخوانید

فروشگاه عرضه سنگ نمک ایران

سنگ نمک ماده معدنی کلرید سدیم (NaCl) است و به عنوان هالیت یا کلرید سدیم طبیعی شناخته می شود.

با ورود ناخالصی ها به کریستال هالیت ، ماده معدنی به رنگ های مختلفی

بیشتر بخوانید
Call Now Button