مرکز عرضه نمک

مرکز عرضه نمک صنعتی خوزستان

نمک صنعتی نمکی است که در صنایع مختلف کاربرد دارد و مورد استفاده قرار می گیرد. این نمک ها تصفیه شده هستند و کاربرد های فراوانی هم دارند و می توان در تولید محصولا

بیشتر بخوانید
Call Now Button