کارخانه نمک

کارخانه نمک کریستال جهرم

در ایران کارگاه ها و مکان های بسیاری هستند که تولید نمک را بر عهده دارند. نمک با بهترین دستگاه ها و در خط تولیدی مکانیزه تولید می شود. بسیاری از انواع این کارخا

بیشتر بخوانید
Call Now Button